Zákaznická linka 519 304 611

Služby

Provozování vodovodů a kanalizací

  • Pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury nabízíme možnost služby provozování vodovodů a kanalizací i ČOV v rozsahu zajištění provozu dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.
  • Zajišťujeme opravy provozované vodohospodářské infrastruktury.

Čištění stokových sítí

  • Provádíme čištění stokové sítě různých profilů, včetně potrubí kanalizačních přípojek, pomocí speciálních kanalizačních vozů VaK Břeclav, a.s.

Kamerové prohlídky

  • Provádíme prohlídky stokové sítě pomocí kamerového vozu.

Odvoz a likvidace OV

  • Další službou, kterou pro Vás poskytujeme je odvoz a likvidace odpadních vod z jímek a septiků.

Diagnostika a vytýčení sítí

  • V rámci svých služeb nabízíme také vyhledávání a vytyčení tras potrubí, podzemních armatur a úniků vody.

Dodávka vody do bazénů

  • Zajišťujeme pro Vás i dovoz vody do bazénů pomocí cisteren.

Nabízené služby provádíme dle aktuálního ceníku služeb.