Poruchová služba
Zákaznická linka 519 304 611

Informace pro zákazníky

Vážení zákazníci, na následujících záložkách a odkazech získáte podrobné informace k podání žádosti o vyjádření v elektronické podobě, o způsobu doručení žádostí, potřebných přílohách a další informace týkající se procesu vyjádření.

Vyjádření se pro Vás zpracovává na oddělení vyjadřování, kde odborně způsobilí a profesionální technici vyjádření zpracovávají veškeré Vaše žádosti o vyjádření ke stavbám společnosti VaK Břeclav a.s., dále ke stavbám jiných investorů, nebo také k územně plánovací dokumentaci aj.

Technici oddělení vyjadřování pro Vás připraví nezbytné údaje, které jsou potřebné pro projektovou činnost, např.:

  • Informace o poloze sítí
  • Podmínky pro napojení na vodovodní nebo kanalizační síť
  • Ochranná pásma vodovodů a kanalizací
  • Tlakové poměry ve vodovodní síti

Připravujeme pro Vás zautomatizování služby technická vyjádření.