Poruchová služba
Zákaznická linka 519 304 611

Hlášení poruch

Na mapě níže vyhledejte obec, ve kterém k poruše došlo. Po kliknutí na příslušnou značku se zobrazí kontaktní údaje pro hlášení poruch.

Při hlášení poruchy sdělte své jméno, telefonní kontakt, adresu nemovitosti (popis místa kde došlo k poruše) a popis poruchy.

Porucha na vnitřních rozvodech
V případě poruchy na vnitřních rozvodech vody, tedy za vodoměrem, kontaktujte prosím pracovníky příslušného střediska vodovodů. Tyto informace jsou důležité pro posouzení případné žádosti o snížení stočného.