Poruchová služba
Zákaznická linka 519 304 611

Informace pro zákazníky

Vážení zákazníci, na aktuální záložce naleznete informace k odečtům stavu vodoměrů.

Odečet vodoměrů pracovníky společnosti

  • O odečtech vodoměrů v dané obci (městě) budete vždy předem informováni.

Pracovník provádějící odečty vodoměrů se na vyzvání prokáže služebním průkazem.

Hlášení stavu vodoměrů

Stav vodoměru lze nahlásit těmito způsoby:

On-line

 Osobně

  • Osobně lze nahlásit stav vodoměru na jednotlivých střediscích vodovodů ZDE nebo na správu společnosti ZDE 

Telefonicky

  • Telefonicky lze nahlásit stav vodoměru na zákaznickou linku 519 304 611

Při hlášení stavu vodoměru je vždy nutné nahlásit tyto údaje:

  • Číslo odběrného místa
  • Odběratel
  • Obec
  • Ulice a číslo popisné
  • Telefon
  • Datum odečtu
  • Stav vodoměru

Porucha na vnitřních rozvodech:
V případě poruchy na vnitřních rozvodech vody, tedy za vodoměrem, kontaktujte prosím pracovníky příslušného střediska vodovodů. Tyto informace jsou důležité pro posouzení případné žádosti o snížení stočného.

Legislativa:

Dle § 16 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů se množství dodané vody měří vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních předpisů.
Vodoměrem registrované množství dodané vody je podkladem pro vyúčtování dodávky (fakturaci) vody.  
Zákon č. 505/1990 Sb. Zákon o metrologii
Zákon č. 119/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii
Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS