Poruchová služba
Zákaznická linka 519 304 611

Protože voda znamená život

Naše společnost poskytuje své služby v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čistění odpadních vod v břeclavském regionu.

972

Provozujeme cca 972 km vodovodních sítí.

11

Máme 11 využívaných vodních zdrojů.

233

Provozujeme 233 km stokových sítí.

17

Máme 17 čistíren odpadních vod.