Zákaznická linka 519 304 611

O společnosti

Hlavní činností společnosti je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Většina pitné vody je vyráběna na úpravnách vody. Ostatní voda je odebírána přímo z vodních zdrojů a po hygienickém zabezpečení je dodávána do vodovodní sítě.

Společnost VaK Břeclav a.s. provozuje cca 972 km vodovodní sítě, 11 využívaných vodních zdrojů včetně ČS a 3 úpravny vody. Dále 608 km stokové sítě a 17 čistíren odpadních vod.