Poruchová služba
Zákaznická linka 519 304 611

O společnosti

Společnost je rozdělena do tří provozních středisek vodovodů a jedno provozní středisko kanalizací a ČOV.

Jedná se o střediska vodovodů Hustopeče, Mikulov a Břeclav a středisko kanalizací a ČOV Břeclav.

Většina pitné vody je vyráběna na úpravnách vody. Ostatní voda je odebírána přímo z vodních zdrojů a po hygienickém zabezpečení je dodávána do vodovodní sítě.

Společnost VaK Břeclav a.s. provozuje cca 972 km vodovodní sítě, 11 využívaných vodních zdrojů včetně ČS a 3 úpravny vody. Dále 233 km stokové sítě a 17 čistíren odpadních vod.