Poruchová služba
Zákaznická linka 519 304 611

Informace pro zákazníky

Vážení zákazníci, na aktuální záložce naleznete informace o kvalitě vody. Tabulky jsou rozděleny po jednotlivých obcích dle roku.

 

Tvrdost vody

Voda v přírodě obsahuje minerální soli. Podle množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě je voda měkká nebo tvrdá. Tvrdost vody záleží na charakteru půdy, kterou voda protéká – vápenatá půda dává vodu tvrdou, žulová půda dává vodu měkkou. 

Tyto minerální soli (vápník a hořčík) jsou velmi důležité pro lidský organismus, jejich přítomnost ve vodě je tedy žádoucí. Z tohoto důvodu jsou stanoveny doporučené hodnoty, které určují minimální obsah těchto solí (kationtů) v pitné vodě. Vyšší hodnoty, než jsou hodnoty doporučené, jsou tedy přípustné a nejsou zdravotně závadné.

Oficiální jednotkou tvrdosti je jeden milimol na litr, ve zkratce „mmol/l“. Stále se však v hojné míře užívají starší jednotky, jako např. stupně německé, značeno jako „°dH“ (příp. „°N “) nebo také stupně francouzské, značeno jako „°F“.

Přepočty tvrdosti vody

1 mmol/l = 5,61° dH (německých stupňů)
1 mmol/l = 10° F (francouzských stupňů)
1° dH = 0,18 mmol/l
1° dH = 1,78° F
1° F = 0,1 mmol/l
1° F = 0,56° dH
 

Stupnice tvrdosti vody

Voda

mmol/l

°dH

°F

velmi měkká

<0,5

<2,8

<5

měkká

0,7 – 1,25

3,9 – 7

7 – 12,5

středně tvrdá

1,26 – 2,5

7,01 – 14

12,51 – 25

tvrdá

2,51 – 3,75

14,01 – 21

25,01 – 37,5

velmi tvrdá

>3,76

>21,01

>37,51