Poruchová služba
Zákaznická linka 519 304 611

Informace pro zákazníky

Vážení zákazníci, zde naleznete informace o veškerých plánovaných přerušeních dodávky pitné vody v souvislosti s provozní činností na vodovodní síti. Jedná se například o přerušení v souvislosti s napojováním rekonstruovaných, nebo nových úseků řadů, výměnami armatur a měřidel, odkalováním přiváděcích řadů a dalších plánovaných oprav a udržovacích prací na vodovodní sítí a vodárenských objektech.

Přehled plánovaných odstávek dodávky vody

Obec

Počet plánovaných odstávek: 1

Obec
Ulice
Dodatečná oblast
Plánované zahájení
více
Břeclav
Seniorů
část ulice Seniorů
14.11.2019 08:00 hod.
Více
Plánované ukončení: 14.11.2019 12:00 hod.
Zobrazení dotčené oblasti: zobrazit
Způsob náhradního zásobování: bez náhradního zásobování
Důvod odstávky: Připojení nového vodovodního řadu PE 110 na stávající vodovod LT 100.