Poruchová služba
Zákaznická linka 519 304 611

Informace pro zákazníky

Vážení zákazníci, zde naleznete informace o veškerých plánovaných přerušeních dodávky pitné vody v souvislosti s provozní činností na vodovodní síti. Jedná se například o přerušení v souvislosti s napojováním rekonstruovaných, nebo nových úseků řadů, výměnami armatur a měřidel, odkalováním přiváděcích řadů a dalších plánovaných oprav a udržovacích prací na vodovodní sítí a vodárenských objektech.

Přehled plánovaných odstávek dodávky vody

Obec

Počet plánovaných odstávek: 3

Obec
Ulice
Dodatečná oblast
Plánované zahájení
více
Břeclav, Krátká - výměna vadného šoupěte
Krátká
Krátká, Riegrova (od ulice Husova po ulici Hrnčířská)
26.03.2019 08:00
Více
Plánované ukončení: 26.03.2019 12:00
Zobrazení dotčené oblasti: zobrazit
Způsob náhradního zásobování: Pojízdná cisterna
Místo náhradního zásobování : ulice Riegrova
Důvod odstávky: Nefunkční šoupě na vodovodním řadu LT 100
Březí
U školky, Větrná, část ul. Mikulovská
19. 2.2019
Více
Plánované ukončení: 21.2.2019
Důvod odstávky: voda bude odstavena vždy od 9.oo do 13.oo hod. z důvodu přepojení nově budovaného potrubí
Mikulov
Na Jámě
č.p. 38 až č.p. 43
4.2.2019 19.30 hod.
Více
Plánované ukončení: 5.2.2019 12.oo hod.
Důvod odstávky: Havárie