Poruchová služba
Zákaznická linka 519 304 611

Informace pro zákazníky

Vážení zákazníci, zde naleznete informace o veškerých plánovaných přerušeních dodávky pitné vody v souvislosti s provozní činností na vodovodní síti. Jedná se například o přerušení v souvislosti s napojováním rekonstruovaných, nebo nových úseků řadů, výměnami armatur a měřidel, odkalováním přiváděcích řadů a dalších plánovaných oprav a udržovacích prací na vodovodní sítí a vodárenských objektech.

Přehled plánovaných odstávek dodávky vody

Obec

Počet plánovaných odstávek: 1

Obec
Ulice
Dodatečná oblast
Plánované zahájení
více
Břeclav - Poštorná
Hraniční
Ulice Hraniční, Havlíčkova, Polní, Komenského
30.07.2019 8:00 hod.
Více
Plánované ukončení: 30.07.2019 11:00 hod.
Zobrazení dotčené oblasti: zobrazit
Způsob náhradního zásobování: Cisterna
Důvod odstávky: Plánovaná oprava na vodovodní síti - šoupě DN 150