Orgány společnosti

Představenstvo

 • Ing. Jaroslav Válka, předseda představenstva,
 • Mgr. David Šťastný, místopředseda představenstva,
 • Bořivoj Švásta, místopředseda představenstva,
 • Ing. Pavel Dominik, člen představenstva,
 • Rostislav Koštial, člen představenstva,
 • Ing. Josef Svoboda, člen představenstva,
 • RNDr. Libor Kabát, člen představenstva.

Dozorčí rada

 • Ing. Zdeněk Adámek, předseda dozorčí rady,
 • Bc. Tomáš Frýdek, místopředseda dozorčí rady,
 • Tomáš Bílek, člen dozorčí rady,
 • Kamil Konečný, člen dozorčí rady,
 • František Studýnka, člen dozorčí rady,
 • František Trefilík, člen dozorčí rady.

Vedení společnosti

 • Ing. Pavlína Vlková, ředitelka společnosti,
 • Ing. Zdeněk Adámek, provozně technický náměstek-odpadní voda,
 • Ing. Kamil Kasala, provozně technický náměstek-pitná voda,
 • Ing. Jana Javorská, ekonomická náměstkyně.
tisk