Služby

Provozujeme vodovody a kanalizace, provádíme analýzy vzorků pitných a odpadních vod, podnikáme v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, projektové činnosti při výstavbě, provádíme investorskou inženýrskou činnost, provádíme stavby včetně jejich změn, udržovacích prací a jejich odstraňování, nakupujeme zboží za účelem jeho dalšího prodeje, prodáváme zboží, zajišťujeme silniční motorovou dopravu, montáž měřidel, pronajímáme stroje a strojní zařízení. V případě zájmu o nabízené služby nás kontaktujte, zodpovíme vám veškeré dotazy a připravíme nezávaznou nabídku.

Hlášení poruch

Kontakty pro hlášení poruch v jednotlivých obcích jsou uvedeny na stránce Hlášení poruch.

Geografický informační systém (GIS)

Informace o existenci, průběhu sítí a zpracování technických vyjádření jsou uvedeny na stránce GIS.

Služby laboratoří

Vodohospodářské laboratoře jsou od roku 2000 akreditovány Českým institutem pro akreditaci. V laboratoři pitných vod na ÚV Břeclav Kančí obora provádíme chemické, fyzikální, senzorické, biologické a mikrobiologické zkoušky pitných, podzemních a povrchových vod včetně odběru vzorků. V laboratoři odpadních vod na ČOV Břeclav provádíme fyzikální a chemické rozbory povrchových vod, odpadních vod a kalů včetně odběru vzorků. V případě zájmu o nabízené služby nás kontakjte.

tisk