Poruchová služba
Zákaznická linka 519 304 611

Služby

Ve vodohospodářských laboratořích  provádíme:

  • Chemické, fyzikální, senzorické, biologické a mikrobiologické zkoušky pitných, podzemních a povrchových vod
  • Chemické a fyzikální rozbory povrchových, odpadních vod a kalů
  • Odběr vzorků

Rozbory pitné vody provádíme v laboratoři na úpravně vody Břeclav – Kančí obora.
Vzorek na chemický rozbor je možné odebrat do čisté PET lahve objemu 1,5 litru. Na mikrobiologický rozbor je nutné si v laboratoři vyzvednou sterilní vzorkovnici a to každý pracovní den od 7 do 15 hod. Příjem vzorků do laboratoře je v pondělí a v úterý od 7 do 13 hod.

Vodohospodářské laboratoře jsou od roku 2000 akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Nabízené služby provádíme dle aktuálního ceníku služeb – ZDE

 

Osvědčení o akreditaci

Osvědčení o akreditaci – příloha