Poruchová služba
Zákaznická linka 519 304 611

Služby

Ve vodohospodářských laboratořích  provádíme:

  • Chemické, fyzikální, senzorické, biologické a mikrobiologické zkoušky pitných, podzemních a povrchových vod
  • Chemické a fyzikální rozbory povrchových, odpadních vod a kalů
  • Odběr vzorků

Vodohospodářské laboratoře jsou od roku 2000 akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Nabízené služby provádíme dle aktuálního ceníku služeb – ZDE

 

Osvědčení o akreditaci

Osvědčení o akreditaci – příloha