Zákaznická linka 519 304 611

Služby

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. poskytuje subjektům v samosprávě své služby v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čistění odpadních vod v břeclavském regionu, zejména se jedná o: