Zákaznická linka 519 304 611

VaK Břeclav má nového ředitele

Nového ředitele společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav vybralo představenstvo ve výběrovém řízení. Od 1. června 2021 se jím stane sedmatřicetiletý Břeclavan Milan Vojta.

Přestože společnost nemusí svého ředitele vybírat v otevřeném výběrovém řízení, z důvodu transparentnosti k tomu představenstvo přistoupilo. V minulosti byli ředitelé jmenování bez výběrového řízení nebo se konalo pouze interně s cíleně oslovenými uchazeči.

Do řízení se přihlásilo celkem 12 uchazečů splňujících podmínky, nakonec se vybíralo ze šesti, resp. čtyř nejvhodnějších, kteří představili svoji vizi společnosti v následujících letech, obhajovali svoji koncepci rozvoje a podstoupili hodnocení v rámci assessment centra.

Jako nejvhodnější kandidát byl nakonec vybrán Milan Vojta, který ve společnosti působí od února 2019 na pozici předsedy představenstva, od letošního ledna pak byl současně pověřen vedením společnosti, a to bez nároku na odměnu. Získal hlas pěti členů z šestičlenné komise. Vojta vystudoval v Rakousku obory mezinárodní hospodářské vztahy a management projektů EU, do listopadu minulého roku působil jako krajský radní pro zdravotnictví.

„Je to člověk pevně spjatý s našim regionem, dobrými manažerskými schopnostmi, zkušenostmi ze zahraničí a velmi dobrou znalostí firmy i samosprávy, jeho koncepce rozvoje společnosti byla na vysoké úrovni, proto byla volba v rámci výběrového řízení poměrně dost jasná, obstál v konkurenci velmi zkušených manažerů,“ sdělil místopředseda představenstva Dalibor Neděla.

Za své priority ve vedení VaK Břeclav označil Vojta zefektivnění provozu společnosti, elektronizaci činností včetně dálkového odečtu vodoměrů, vyšší orientaci na zákaznickou spokojenost, rychlejší tempo oprav a investic do majetku společnosti nebo intenzivnější komunikaci s akcionáři společnosti, kterými jsou jak města a obce regionu, tak soukromí akcionáři.