Zákaznická linka 519 304 611

Žádost o finanční příspěvek na nákup balené vody

Platí pro obce Pasohlávky, Ivaň, Vlasatice, Nová Ves, Velký Dvůr, Vranovice, Přibice, Pouzdřany a Strachotín:

Z důvodu zhoršené kvality dodávané vody bude osobám, které by mohly být konzumací méně kvalitní vody ohroženy na zdraví, vyplácen finanční příspěvek na nákup balené vody. Pro vyplacení finančního příspěvku je potřeba vyplnit žádost, a tuto doručit naší a.s.
Žádost pro Pasohlávky, Ivaň, Vlasatice, Nová Ves a Velký Dvůr (zde)
Žádost pro Pouzdřany, Vranovice, Přibice a Strachotín (zde)

Hodnocení zdravotního rizika (zde)