Zákaznická linka 519 304 611

Vodárenské kaly zpracují přímo na úpravně v Lednici

Více než jednačtyřicet milionů korun. Tolik byla investice do vybudování nové technologie na zpracování kalů přímo v úpravně pitné vody v Lednici. Nově tak může společnost Vodovody a kanalizace Břeclav zpracovat kal přímo tam, kde vzniká a nemusí jej odvážet ve velkých objemech.

„S budováním kalového hospodářství přímo na úpravně pitné vody v Lednici jsme začali v září loňského roku. Nejlepší nabídku podala Společnost pro ÚV Lednice, tvořená firmami IMOS Brno a VHS Břeclav. Máme za sebou zkušební provoz, zpracovali jsme první odpad z kalů, takže vše funguje, jak má,“ uvedl předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Dalibor Neděla.

Úpravna vody v Lednici vznikla na počátku 60. let v rámci skupinového vodovodu Lednice – Mikulov. Po poslední rekonstrukci v roce 2007 byla zvýšena její kapacita z původních 100 litrů za sekundu na 140 litrů za sekundu. Důvodem vybudování kalového hospodářství je nedostatečná kapacita kalových polí, z nichž se následně kal z úpravny v Lednici odvážel ke zpracování.

„Do této doby byly úpravárenské vody odváděné gravitačně přes odsazovací jímku. Tam docházelo k sedimentaci kalu a odsazená voda byla čerpána zpět do procesu úpravy vody, kal pak odcházel na kalová pole a vyvážen fekálním vozem k další likvidaci,“ popsal nyní už minulé technické řešení ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Milan Vojta.

Jak však doplnil, kalová pole už byla nedostačující. Navíc kal se vysušoval velmi pomalu a odvážení řídké formy bylo značně neekonomické. Proto společnost přistoupila k vybudování nového objektu kalového hospodářství s linkou odvodnění kalu pomocí komorového kalolisu, kdy vznikne pevná forma, která se odveze v kontejnerech.

„Nově tedy zpracujeme až 120 kubíků úpravárenské vody během dvou dnů. Vše je již vyzkoušené a výsledný produkt už máme také k dispozici, zajištěna je také firma zajišťující jeho další likvidaci formou kompostování,“ uvedl Milan Vojta.

ÚV Lednice, kalové hospodářství – fotogalerie