Zákaznická linka 519 304 611

Valná hromada VaK Břeclav zhodnotila činnost společnosti za rok 2020

Dodávka pitné vody, úprava a odvod vody, provozování čistíren odpadních vod. To patří mezi hlavní činnost společnosti Vodovody kanalizace Břeclav, která dodává pitnou vodu téměř 36 tisícům domácností a firem nejen v okrese Břeclav, ale také částečně Brno-venkov.

V souladu se zákonem svolala společnost valnou hromadu, aby zhodnotila uplynulý rok co do čísel, hospodaření i plánů. I toto odvětví zasáhla covidová pandemie, projevilo se to především na dodávce pitné vody, které bylo o 108 tisíc m3 méně než v roce 2019, stejně tak bylo odvedeno o cca 70 tisíc m3 odpadních vod méně.

„Tržby v roce 2020 dosáhly téměř 407 milionů korun, což je asi o 3 miliony více než rok předtím. Vyrobili jsme 5,245 mil. m3 pitné vody a vyčistili 3,451 mil. m3 odpadních vod. Cena vodného činila 43,40 Kč/m3 a stočného 47,10 Kč/m3 bez DPH,“ zhodnotil ředitel společnosti Milan Vojta. Jak doplnil, čistý zisk společnosti dosáhl 4,686 mil. Kč.

Valná hromada také doplnila uvolněné místo v představenstvu po Milanu Vojtovi, který se počátkem června přesunul na pozici ředitele společnosti, a zvolila za nového člena starostu Břeclavi Svatopluka Pěčka. Novým předsedou představenstva se následně stal Ing. Dalibor Neděla, místopředsedou zůstal Bořivoj Švásta, novým pak byl zvolen Mgr. Ondřej Ďuriš. Dalšími členy jsou RNDr. Libor Kabát, Bc. Miroslav Novák, PaedDr. Hana Potměšilová.

VaK Břeclav v roce 2020 opět významně modernizoval stávající kanalizační síť a investoval např. do oprav kanalizace v Břeclavi na ul. 17. listopadu, přívodního řadu Hlohovec – Valtice, vodovodu a kanalizace v Mikulově na ul. Růžová, vodovodu v Březí na ul. Hlavní, technologie na vodojemu v Lednici, stavební části čerpací stanice v Brodu nad Dyjí, vodovodu ve Valticích na ul. Vilová, kanalizace v Mikulově na ul. Mlýnská, vodovodu ve Strachotíně na ul. Pouzdřanská, havárie akumulace vodojemu Drnholec, do čištění a monitorování stokových sítí atd.

Ucelený přehled o činnosti společnosti v roce 2020 je dostupný ve Výroční zprávě na webu společnosti www.vak-bv.cz.