Zákaznická linka 519 304 611

Upozornění na zhoršenou kvalitu vody

Platí pro obce Nová Ves, Velký Dvůr, Vlasatice, Pasohlávky, Ivaň, Vranovice, Přibice, Pouzdřany a Strachotín:
Upozorňujeme, že z důvodu zhoršení kvality vody na prameništi Nová Ves, které je zdrojem vody pro výše uvedené obce, je možné, že voda v  rozvodné vodovodní síti obce může mít vyšší obsah dusičnanů než stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb., v platném znění. Z tohoto důvodu vodu z vodovodu do odvolání nedoporučujeme používat pro přípravu kojenecké stravy a doporučujeme omezit její spotřebu u dětí do cca 5 let, těhotných žen a chronicky nemocných osob.

Aktualizace 15.06.2021:

Na základě sdělení orgánu ochrany veřejného zdraví je možné dodávanou vodu používat pro vaření v jídelnách, které vaří i pro školky.