Zákaznická linka 519 304 611

Omezení provozu

Vedení společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., ve snaze ochránit zaměstance společnosti před rizikem nákazy a zajisit tak plynulé dodávky vody a odvádění odpadních vod, učinilo následujcí opatření

  • do 29.1.2021 se  uzavírá zákaznické centrum v Břeclavi, ul. Čechova 23 a provozní budovy společnosti v Břeclavi, Hustopečích  a Mikulově
  • do budov společnosti bude znemožněn vstup cizích osob vyjma zaměstnanců společnosti
  • při provádění plateb ze strany zákazníků společnosti je třeba využívat bezhotovostní platby (bankovní převod, složenka)
  • další potřebné úkony ze strany zákanzíků společnosti je nutné řešit telefonicky, elektronickou poštou nebo bežnou poštou