Zákaznická linka 519 304 611

Omezení odběru pitné vody

V souvislosti s každoročním zvyšováním spotřeby pitné vody v letním období a současným snížením kapacity pramenišť z důvodu dlouhodobého sucha hrozí nebezpečí, že úpravna vody Moravská Nová Ves a vodní zdroje Zaječí a Vranovice nebudou bez omezení odběru pitné vody k zalévání zeleně, mytí automobilů a napouštění bazénů schopny dodávat dostatečné množství pitné vody pro pokrytí běžné denní potřeby odběratelů (na pití, vaření a hygienické potřeby) ve skupinových vodovodech Velké Pavlovice – Zaječí, Hustopeče – Vranovice a Podluží.

Z tohoto důvodu společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. požádala vodoprávní úřady o vydání opatření obecné povahy, které se týká omezení používání pitné vody z veřejného vodovodu. Opatření obecné povahy může vydat místně příslušný vodoprávní úřad dle § 15 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění na tři měsíce ode dne vydání opatření. V případě potřeby je možno platnost opatření prodloužit o další tři měsíce, nebo naopak zkrátit.

Omezení spotřeby pitné vody na zalévání, napouštění bazénů a mytí automobilů se vztahuje na následující obce:

 Skupinový vodovod Velké Pavlovice – Zaječí:

Boleradice, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Kobylí, Morkůvky, Němčičky, Starovičky, Velké Pavlovice, Vrbice, Nové Mlýny, Přítluky, Rakvice a Zaječí – vydané opatření obecné povahy pro ORP Hustopeče (zde) a ORP Břeclav (zde).

Skupinový vodovod Hustopeče – Vranovice:

Hustopeče, Křepice, Kurdějov, Popice, Pouzdřany, Starovice, Strachotín, Šakvice, Uherčice, Nosislav a Velké Němčice – vydané opatření obecné povahy pro ORP Hustopeče (zde) a ORP Židlochovice (zde).

 Skupinový vodovod Podluží:

Kostice, Týnec, Tvrdonice, Lanžhot – vydané opatření obecné povahy (zde).

 

Děkujeme našim odběratelům za pochopení a za respektování uvedeného opatření.