Zákaznická linka 519 304 611

Cena vodného a stočného na kalendářní rok 2019

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. stanovilo s platností od 1. 1. 2019 jednotné ceny vodného a stočného pro odběratele níže uvedeným způsobem.

Ceny platné od 1. 1. 2019

Celkem vodné a stočné  99,59 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3), v rozkladu

  • vodné 47,84 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3),
  • stočné 51,75 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3).

Ceny vodného a stočného jsou jednotné pro vodovody a kanalizace, které vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Břeclav.