Zákaznická linka 519 304 611

Cena vodného a stočného na kalendářní rok 2024

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. stanovilo s platností od 1. 1. 2024 jednotné ceny vodného a stočného pro odběratele níže uvedeným způsobem.

Ceny platné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Celkem vodné a stočné  137,20 CZK včetně 12% DPH (Kč/m3), v rozkladu

  • vodné 63,28 CZK včetně 12% DPH (Kč/m3),
  • stočné 73,92 CZK včetně 12% DPH (Kč/m3).

Ceny vodného a stočného jsou jednotné pro vodovody a kanalizace, které vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s..