Zákaznická linka 519 304 611

VaK Břeclav pokračuje v digitalizaci, vyjádření projektantům zpracuje elektronicky

Zkvalitnit, zjednodušit, a hlavně zrychlit komunikaci mezi projektanty či investory a společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – to je cílem postupné digitalizace agendy VaK Břeclav, která nově přináší možnost získat vyjádření k projektové dokumentaci elektronickou cestou.

“Tato nová možnost je součástí procesu digitalizace administrativních činností společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. Díky elektronickému podání žádosti a odeslání našeho vyjádření zkrátíme čas  vyřízení žádosti,” popsal ředitel společnosti Milan Vojta.

Podrobné informace i odkaz do příslušné aplikace je na webu www.vak-bv.cz – v sekci Informace pro zákazníky.

„V současnosti probíhá testování elektronického vyřizování žádostí o vyjádření. Možnost podat žádost klasickou papírovou cestou nebo e-mailem skončí na konci letošního roku. Už od minulého roku funguje elektronickou formou také automatické vydávání vyjádření k existenci sítí ve stavebníkem zadaném zájmovém území,” doplnil Vojta.

A k čemu vyjádření od společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav potřebujete? Například k získání územního souhlasu či územního rozhodnutí, k ohlášení stavby, k získání stavebního povolení či společného povolení stavby, k povolení demolice, přeložky, k provedení změny stavby nebo k prodloužení platnosti našeho vyjádření.

Další změny a výhody plynoucí z digitalizace činností VaK Břeclav čekají v následujícím období přímo koncové zákazníky.