Zákaznická linka 519 304 611

Program kontroly pitné vody

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. nabízí v rámci Programu kontroly kvality pitné vody v provozované vodovodní síti možnost provedení bezplatného odběru a rozboru dodávané vody odběratelům. Podmínkou provedení odběru vzorku je zpřístupnění odběrného místa (domácnosti) po předchozí domluvě v dopoledních hodinách v pondělí nebo v úterý. Pro účel tohoto rozboru nesmí být voda z vodovodního řádu nijak odběratelem upravena.

V případě zájmu o tuto službu, zašlete své kontaktní údaje (adresa místa odběru a telefonický kontakt) na email blahova@vak-bv.cz. Laboratoř si vyhrazuje právo ze zaslaných nabídek zájemce vybírat do výše počtu rozborů stanovených v Plánu kontrol kvality pitné vody.