Zákaznická linka 519 304 611

Kanalizace 17. listopadu Břeclav

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. upozorňuje občany, že provede opravu kanalizační stoky v Břeclavi na ul. 17. listopadu. Důvodem je zjištěný havarijní stav této více než stoleté kanalizace, kdy vlivem koroze bylo zjištěno narušení statiky potrubí a hrozí nepředvídatelné poruchy obdobného rozsahu, jako na Komenského nábřeží v roce 2018.

V současné době je již dokončena projektová dokumentace stavby a probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Termín zahájení prací je stanoven od 1. 8. 2020 a závisí na ukončení výběrového řízení.   

Stavba samotná bude realizována ve třech etapách. Nejprve bude uzavřen úsek od mostu přes Dyji po vjezd na parkoviště za kulturním domem DELTA. Následně po vybudování šachty a propojů stok v křižovatce ul. 17. listopadu a Komenského nábřeží bude tato křižovatka otevřena pro provoz směrem k poliklinice. Následně bude uzavřen úsek ul. 17. listopadu od vjezdu na parkoviště za kulturním domem DELTA po nám. T.G. Masaryka a nakonec bude uzavřena ulice v části náměstí T.G. Masaryka naproti Městského úřadu po ulici Národních hrdinů. Jednotlivé části zmíněných ulic budou po uvedených etapách uzavřeny pro veřejnou dopravu, výjimkou bude přístup a příjezd pro zásobování, záchranných složek, cyklistů a pěších.

Dokončení opravy kanalizace a zprovoznění stavbou dotčených ulic je plánováno do 30.11. 2020 s tím, že finální vrstva živičné komunikace tl. 5 cm bude z technických důvodů položena až v jarních měsících roku 2021.

Věříme, že i když stavba zkomplikuje už tak obtížnou dopravní situaci v Břeclavi, tak bude pro občany přínosem, neboť bude provedena i částečná rekonstrukce komunikace na ul. 17. listopadu.

Děkujeme všem za pochopení a trpělivost.