Zákaznická linka 519 304 611

FVE ČOV Břeclav

Břeclav:

  • Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023448
  • Realizace fotovoltaické elektrárny o výkonu 157,60 kWp s akumulací o kapacitě 20,00 kWh, přinese žadateli roční úsporu elektrické energie ve výši 149,84 MWh/rok. Prostřednictvím projektu dojde mj. ke snížení emisí znečišťujících látek o 151,58 t/rok a rovněž k poklesu provozních nákladů o 442 181 Kč/rok, které jsou v důsledku současného spotřebovávání elektrické energie vysoké.
  • Plakát A3 Břeclav

Mikulov:

  • Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023450
  • Realizace navržené fotovoltaické elektrárny o výkonu 83,20 kWp s akumulací o kapacitě 54,00 kWh přinese žadateli roční úsporu elektrické energie ve výši 84,02 MWh/rok. Prostřednictvím projektu dojde mj. ke snížení emisí dosud produkovaných znečišťujících látek až o 84,99 t/rok a rovněž k poklesu provozních nákladů o 231 394 Kč/rok, které jsou v důsledku současného spotřebovávání elektrické energie vysoké.
  • Plakát A3 Mikulov

Zaječí:

  • Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023451
  • Realizace navržené fotovoltaické elektrárny o výkonu 85,60 kWp s akumulací o kapacitě 60,00 kWh přinese žadateli roční úsporu elektrické energie ve výši 84,52 MWh/rok. Prostřednictvím projektu dojde mj. ke snížení emisí dosud produkovaných znečišťujících látek až o 85,50 t/rok a rovněž k poklesu provozních nákladů o 180 157 Kč/rok, které jsou v důsledku současného spotřebovávání elektrické energie vysoké.
  • Plakát A3 Zaječí