Zákaznická linka 519 304 611

Cena vodného a stočného na kalendářní rok 2021

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. stanovilo s platností od 1. 1. 2021 jednotné ceny vodného a stočného pro odběratele níže uvedeným způsobem.

Ceny platné od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Celkem vodné a stočné  104,61 CZK včetně 10% DPH (Kč/m3), v rozkladu

  • vodné 49,94 CZK včetně 10% DPH (Kč/m3),
  • stočné 54,67 CZK včetně 10% DPH (Kč/m3).

Ceny vodného a stočného jsou jednotné pro vodovody a kanalizace, které vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s..