Cena vodného a stočného na kalendářní rok 2018

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. stanovilo s platností od 1. 1. 2018 jednotné ceny vodného a stočného pro odběratele níže uvedeným způsobem.

Ceny platné od 1. 1. 2018

Celkem vodné a stočné 82,50 CZK bez DPH (Kč/m3), 94,87 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3), v rozkladu

  • vodné 39,50 CZK bez DPH (Kč/m3), 45,42 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3),
  • stočné 43,00 CZK bez DPH (Kč/m3), 49,45 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3).

Ceny vodného a stočného jsou jednotné pro vodovody a kanalizace, které vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Břeclav.

tisk