Cena vodného a stočného na kalendářní rok 2017

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. stanovilo s platností od 1. 1. 2017 jednotné ceny vodného a stočného pro odběratele níže uvedeným způsobem.

Ceny platné od 1. 1. 2017

Celkem vodné a stočné 80,00 CZK bez DPH (Kč/m3),  92,00 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3), v rozkladu

  • vodné 38,00 CZK bez DPH (Kč/m3), 43,70 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3),
  • stočné 42,00 CZK bez DPH (Kč/m3), 48,30 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3).

Ceny vodného a stočného jsou jednotné pro vodovody a kanalizace, které vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Břeclav.

tisk