Úpravna vody v Kančí oboře se dočká opravy

Úpravna vody Kančí obora v Břeclavi, jež je součástí skupinového vodovodu zásobující pitnou vodou město Břeclav včetně městských částí Charvátská Nová Ves a Poštorná a obce Ladná a Podivín, projde náročnou rekonstrukcí. Společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav se na potřebnou opravu podařilo sehnat téměř 270 milionů korun z Fondu soudržnosti a dalších téměř 16 milionů ze Státního fondu životního prostředí. Sama společnost se bude podílet necelými dvaatřiceti miliony korun.

„Hlavním důvodem rozsáhlé rekonstrukce je aktuální špatný stav technologie úpravy vody, která je po čtyřicetiletém provozu schopná v potřebných parametrech upravit pouze množství vody pohybující se kolem jedné poloviny výkonu úpravny. Při vyšších výkonech se kvalita vody zhoršuje,“ uvedl předseda představenstva společnosti Jaroslav Parolek.

Součástí rekonstrukce tak bude především kompletní rekonstrukce a modernizace stávající technologické linky a potrubního vystrojení úpravny vody. Stejně tak dojde k opravě elektrotechnického zařízení. V jímacím území I (Charvatské) budou provedeny nové jímací a pozorovací vrty, nové potrubí násosek přivádějících vodu do sběrné studny a nové kabely pro přenos hladiny průtoků z jednotlivých vrtů. U jímacího území II (Hlohovské) je navržena jen sanace násosek a výtlačného potrubí.

V rámci rekonstrukce jsou také navrženy nové výtlačné řady upravené vody do vodojemů Poštorná a Břeclav a další potřebné úpravy, například výměny vodovodních potrubí pod vodojemem Poštorná či výtlak splaškových odpadních vod z úpravny vody. „Změnou projde také budova úpravny. Je nutné zateplení včetně výměny oken a dveří, sanace betonových konstrukcí, opravy povrchů, budeme mít nové vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalace,“ doplnil Jaroslav Parolek.

V areálu úpravny pak dojde k rekonstrukcím komunikací a zpevněných ploch, přibude nová kiosková trafostanice. Chybět nebude ani nové oplocení a protipovodňové zabezpečení areálu. K opravám dojde také u některých vodovodních a odpadních potrubí, nové bude venkovní osvětlení a signalizační a sdělovací kabely.

„Maximální výkon úpravny vody bude 140l/s. Technologický postup úpravy vody zůstane zachovaný, protože se nám osvědčil. Rekonstrukcí ale snížíme nároky na odběr elektrické energie, nový systém rozvodů vody v rychlofiltrech zlepší kvalitu praní a zmenší i objem vody využívané na praní. Nové kalové hospodářství sníží množství odpadů zejména z důvodů recirkulace odsazené vody zpět do úpravárenského procesu,“ vyjmenoval výhody Jaroslav Parolek.

Rekonstrukce by měla začít v v dubnu letošního roku. Dodávka pitné však přesto zůstane zachovaná.

tisk