Oznámení omezení provozu v Břeclavi na ulici Pod Zámkem

V rámci stavby „Břeclav – úpravna vody Kančí obora“ se provádí rekonstrukce výtlačného řadu z úpravny vody ke stávající armaturní šachtě u prodejny Billa. Armaturní šachta v odbočovacím pruhu křižovatky ulic 1. Máje a Pod Zámkem bude zrušená a bude provedeno propojení se stávajícím vodovodním potrubím do vodojemu Břeclav a do Poštorné.

V termínu 26.2.-7.3. bude z důvodu stavby vodovodu v zeleném pásu u parkoviště u prodejny Billa po stromy u křižovatky omezen provoz v ulici Pod Zámkem. Bude uzavřen jeden jízdní pruh a provoz bude sveden jen do dvou pruhů – jeden bude sloužit pro vjezd do ulice Pod Zámkem (včetně příjezdu na parkoviště prodejen) a druhý bude umožňovat výjezd z ul. Pod Zámkem na ul. 1. Máje (pouze jeden pruh pro odbočení do všech tří možných směrů) – viz situace.

Od 7.3.-17.3. bude dočasně obnoven běžný provoz v ul. Pod Zámkem.

Od 17.3.-20.4. bude nutno z důvodu provedení propojení výtlačného řadu na stávající vodovodní řady opět omezit provoz v ulici Pod Zámkem. Provoz bude opět sveden jen do dvou pruhů. Uvedené termíny ukončení omezení provozu jsou maximální, v případě dřívějšího ukončení stavebních prací bude běžný provoz obnoven dříve.

Pro omezení provozu na ul. 1. Máje – Pod Zámkem je stanovena Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (viz příloha) s termínem platnosti 18.2. – 20.4.2014. Zabezpečení dopravního značení a provozu provádí firma Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav.

tisk