Vydané cenné papíry

Základní kapitál akciové společnosti činí 1 145 968 000 CZK. Základní kapitál je rozdělen na
1 145 968 kusů akcií, všechny o jmenovité hodnotě 1 000 CZK.

Akcie v zaknihované podobě

Akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 CZK v počtu 53 239 kusů. Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 CZK v počtu 438 191 kusů.

Akcie v listinné podobě

Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 CZK v počtu 654 538 kusů.

tisk