Cena vodného a stočného na kalendářní rok 2014

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. stanovilo s platností od 1. 1. 2014 jednotné ceny vodného a stočného pro odběratele níže uvedeným způsobem.

Ceny platné od 1. 1. 2014

Celkem vodné a stočné 71,89 CZK bez DPH (Kč/m3),  82,67 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3), v rozkladu

  • vodné 34,20 CZK bez DPH (Kč/m3), 39,33 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3),
  • stočné 37,69 CZK bez DPH (Kč/m3), 43,34 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3).

Ceny vodného a stočného jsou jednotné pro vodovody a kanalizace, které vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Břeclav.

tisk