Cena vodného a stočného na kalendářní rok 2013

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. stanovilo s platností od 1. 1. 2013 jednotné ceny vodného a stočného pro odběratele níže uvedeným způsobem.

Ceny platné od 1. 1. 2013

Celkem vodné a stočné 68,98 CZK bez DPH (Kč/m3),  79,32 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3), v rozkladu

  • vodné 31,75 CZK bez DPH (Kč/m3), 36,51 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3),
  • stočné 37,23 CZK bez DPH (Kč/m3), 42,81 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3).

Ceny vodného a stočného jsou jednotné pro vodovody a kanalizace, které vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Břeclav.

tisk